Monday, February 13, 2012

Golden Curried Cauliflower, 2 Ways.

Two easy ways to turn cauliflower into edible gold.

You'll need just one head of cauliflower. Initially I wanted to prepare cauliflower as steak, but after slicing it into appropriately-sized pieces, I was left with enough florets to fry to golden perfection. This no-waste meal provides a little bit of variety in the way of technique and texture, and guarantees that you up your cruciferous veggie intake. Too much cauliflower? No way. Just try not finishing each crisped up, melt-in-your-mouth bite.


Curried Cauliflower, 2 Ways


For the cauliflower:
 • 1 head cauliflower
 • 1/2 onion
 • 1 tbsp curry powder
 • 1 tsp ground coriander
 • 1 tsp ground fennel seed
 • 1/2 inch oil + 2 tbsp grapeseed oil
 • sea salt
 • pepper to taste
For the puree:
 • 1.5 cups white beans
 • 1 cup squash (kabocha or butternut), baked until fork-tender and cubed
 • 1 tbsp lemon juice
 • 1 tbsp scallions, minced
 • 2 cloves garlic, minced
 • 1/2 tsp sea salt
 • pepper to taste
 • drizzle of olive oil
 • dash of curry powder
For the sauce:
 • 2 tbsps vegan mayonnaise
 • 1 tbsp white wine vinegar
 • 1 tsp stone ground mustard
 • 2 tsp of capers
 • drizzle of lemon juice
 • sea salt, pepper to taste
Preheat oven to 350. Slice 1-inch thick slabs of cauliflower from head to stem. Reserve florets to the side. Create a spice blend from the curry, coriander, fennel seed, sea salt, and pepper. Coat each side of the cauliflower steak with the blend, then toss florets in remaining spice blend. You want a nice coating on the cauliflower, so add more seasoning if needed.


Prepare puree by adding white beans, squash, lemon juice, scallions, garlic, sea salt, pepper, curry, and olive oil to food processor and pulse until you have a creamy consistency. This will be the base of your plate.
Prepare sauce by mixing mayo, vinegar, mustard, capers, lemon juice, sea salt and pepper together. This will be drizzled over the finished cauliflower steak.

Back to the cauliflower, heat 2 tbsp oil in a pan on high heat. Add chopped onion to season the pan. When onion starts to brown, push to the side of pan and add your cauliflower steaks. Cook until brown on one side, 4-5 minutes, then flip. Place pan into oven and let bake for 5 minutes.
While cauliflower steaks are baking, heat 1/2 inch of oil in another pan. I use a 2.5-inch deep saute pan so that there is enough room for the oil. When oil is hot, carefully add florets and let fry for 4-5 minutes, until nicely browned. Use slotted spoon to remove and drain on paper towels. Most of the oil will still remain in the pan.Arrange cauliflower steak on top of puree, finished with sauce. Add florets to plate if you like, but I like to pile them on a plate or long platter if you have guests over, served with extra dipping sauce (just double the sauce recipe if you like).


3 comments:

Luminous Vegans said...

I am salivating right now over these pictures. That sauce looks so creamy and delicious!

TheHolisticHealthCoach said...

I love cauliflower! This looks so flavorful! I can't wait to try it!

An Binh said...

Không gian làm việc cũng là một yếu tố đánh giá đến năng lực làm việc của bạn, bạn chắc chắn sẽ đánh giá cao (và hưởng lợi ích) khi có không gian làm việc có phong thủy tốt, sở hữu dòng chảy năng lượng năng động và thành công. Dưới đây là một số ý tưởng việc đặt bàn làm việc bằng gỗ để hoàn thiện nơi làm việc sao cho thuận phong thủy, nhanh chóng đạt được thành công hơn.
1. Văn phòng tại gia càng xa phòng ngủ càng tốt. Nếu có điều kiện nên tách riêng phòng làm việc với một lối đi riêng bên ngoài.
2. Vị trí ngồi nên tạo thành đường thẳng trực tiếp với cửa vì bạn có thể nhận phải nguồn năng lượng tiêu cực. Bạn nên chuyển ghế ngồi của bạn sang vị trí khác để tránh năng lượng tiêu cực đi qua cơ thể. Nếu lưng của bạn buộc phải quay về phía cửa khi ngồi vào bàn văn phòng hcm , bạn có thể giảm bớt ảnh hưởng tiêu cực bằng cách nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của cửa. Hãy treo gương hoặc bất kỳ đồ vật phản chiếu nào xung quanh bàn làm việc để tạo tương phản.
Và bàn làm việc và mẫu ghế văn phòng cần phải có sụ hài hòa với nhau để tạo nên địa điểm nơi làm việc để giúp cho nhân viên không gian địa điểm làm việc tốt nhất. Nên nhớ ghế không được cáo hoặc thấp hơn bạn làm việc sẽ tạo không thoải mái cho nhân viên gây vấn đề về cột sống.